JURNAL ULASAN BUKU | THE JOURNAL OF BOOK REVIEW

Jilid 2 ● Bilangan 1 ● Mac 2018

 


 

Mohamed Ali Haniffa

 Oleh Dr. Siti Hasmah Mohd Ali

 

 

Abdul Razif Zaini

Oleh Abu al-Mahdi Bihaqqi Muhammad
 
 

 

Norita Kamuruddin

Oleh Mahyuddin Ismail

 

 

Zulkefli bin Aini 

Oleh Sidek Baba

 

 

Rosfazila Binti Abd Rahman

Oleh ‘Abdul Hamid A. Abu Sulayman

 

 

Suhaila binti Sharil

Oleh ‘Adawiyah Ismail

 

 

Fakruradzi Abdullah

Oleh Fadzillah binti A.Rahim

 

 

Halim bin Mokhtar

Oleh Abdul Munir Ismail

 

 

Abd Ganing Laengkang

Oleh Munif Zarirruddin Fikri Nordin