Akademi Kajian Ketamadunan, Kolej Dar Al-Hikmah

Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 

Ketua Editor 

Ayu Nor Azilah Mohamad

 

Editor Perunding

Dr Ghazali Basri

 

Sidang Editor  

Ts. Muhamad Adham Hambali
Mohd Adib Akmal Ahmad Shatir
Siti Zaleha Ibrahim
Mohd Shafie Zulkifli