GARIS PANDUAN PENULISAN JAUHAR

 

 1. JAUHAR menerima ulasan kritis ke atas buku atau artikel ilmiah (jurnal, bab dalam buku atau artikel prosiding).
 2. Keutamaan JAUHAR adalah ulasan ke atas karya-karya bersifat ilmiah.
 3. Karya-karya separa ilmiah atau popular juga diterima untuk ulasan. Akan tetapi kuota untuk ulasan sebegini terhad kepada 30% dalam setiap penerbitan JAUHAR.
 4. Pengulas boleh mengulas karya-karya ilmiah tanpa mengira tahun penerbitannya.
 5. Pengulas boleh mengulas karya-karya ilmiah dari pelbagai bidang termasuk sains, kejuruteraan dan teknologi.
 6. Ulasan boleh dibuat dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab.
 7. Jumlah maksimum penulis untuk ulasan adalah tiga (3) orang.
 8. Artikel ulasan harus mengandungi perkara-perkara berikut:
 • Pada permulaan ulasan perlu dibincangkan kekuatan umum sesebuah karya ilmiah yang diulas bagi memperlihatkan kepentingannya dalam disiplin atau bidang kajian tertentu.
 • Pengulas perlu secara kritis dan adil memberikan komentar tentang kekuatan dan kelemahan khusus (jika ada) dalam karya ilmiah yang diulas.
 • Ulasan bersifat rumusan atau sinopsis ke atas karya ilmiah mestilah tidak melebihi 50% daripada keseluruhan perbincangan.
 • Pengulas perlu menonjolkan idea-idea utama, penemuan atau hujah-hujah baharu dalam bahan ilmiah yang diulas.
 • Pengulas digalakkan membuat perbandingan atau rujukan silang ke atas karya-karya ilmiah lain yang berkaitan.
 • Pengulas mesti menyenaraikan bibliografi sekiranya rujukan dibuat ke atas karya-karya lain.
 1. Panjang ulasan adalah antara 2000 hingga 2500 patah perkataan.
 2. Artikel ulasan yang diterima akan melalui tempoh pewasitan selama dua (2) minggu oleh seorang pewasit.
 3. Format penulisan artikel ulasan adalah seperti berikut:
 • Saiz dan jenis tulisan : 12 Times New Roman.
 • Jarak baris : 1.0 dan “Justify.”
 • Jidar [Margin], jarak tepi kiri, kanan, atas bahawa ialah 1 inci.

 

 Contoh penulisan boleh dimuat turun di sini

 

 

 

\