• YB SENATOR DATUK DR. HAJI ZULKIFLI BIN MOHAMAD AL-BAKRI

  Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama)

 • PROF. DR. JASSER AUDA

  University Brunei Darussalam

 • PROF. DR. MOHAMAD AKRAM LALDIN

  International Shariah Research Academy fo Islamic Finance (ISRA), Malaysia

 • DATO' PROF. DR. NOOR INAYAH YAAKUB

  Universiti Putra Malaysia,Malaysia

 • PROF. DR. H. AHMAD SYATHORY ISMAIL

  Professor of Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN), Indonesia

 • PROF. DR. ASHRAF BIN MD. HASHIM

  International Shariah Research Academy fo Islamic Finance (ISRA), Malaysia

 • DR. HAJAH MAS NOORAINI BINTI HAJI MOHIDDIN

  Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei