CHIEF EDITOR

 • Dr. Fakhri bin Sungit
  (Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 

LANGUAGE EDITORS

 • Ismail bin Omar
  (Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Rosli bin Mokhtar
  (Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Mohd Isa bin Mohd Deni
  (Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Mohd Kamarul Khaidzir bin Saadan
  (Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Zaini Yusnita binti Mat Jusoh
  (Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Norazla binti Abdul Wahab
  (Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Ahmad Murshidi bin Mustapha
  (Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Surianom binti Miskam
  (Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 • Nawal binti Sholehuddin
  (Jabatan Undang-Undang, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)

 

TECHNICAL EDITOR

 • Marliana binti Abdullah
  (Jabatan Syariah, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, KUIS)