ISSN: 2462 1692 e-ISSN:2289 8042

e-ISSN: 2289-8042

 

The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) is an indexed journal published by the Core Studies Center, Selangor International Islamic Universiti College. The journal published twice annually is given the name of the great-grandfather of the Selangor Sultan, HRM Sultan Sharafuddin Idris Shah ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Sultan Alauddin Sulaiman Shah.

 

ISI KANDUNGAN VOLUME 3 BIL 2 (2016)

 

BIL

ID No.

TAJUK ARTIKEL DAN PENULIS

STATUS PAUTAN

 

 

 

 

01

001

Analisis Respons Pelajar Terhadap Reka Bentuk E-Pembelajaran Bahasa Arab Melalui Ez-Arabic.net Untuk Pelajar Sekolah Rendah

Mohd Shahrizal Bin Nasir, Mohd Firdaus Yahaya, Mohd Fauzi Abdul Hamid & Muhammad Sabri Sahrir

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

02

034

Pandangan Guru Pendidikan Islam Terhadap 'SBAfL' di Sekolah Menengah di Negara Brunei Darussalam

Hjh Norwati Hj Abu Bakar, Mohd Isa Hamzah, Ab Halim Tamuri & Aliff Nawi

Muat Turun Artikel Penuh

       

03

006

Program Akademik Bahasa Arab Peringkat Tinggi Di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (Uiam): Satu Tinjauan Terhadap Respons Pelajar

Muhammad Sabri Sahrir, Nurkhamimi Zainuddin & Mohd Shahrizal Nasir 

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

04

019

Pelanunan di Selat Melaka Sekitar Abad ke-19: Hak Masyarakat Melayu atau Pensalahtafsiran Pihak Barat 

Ibrahim Ahmad

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

05

028

Konsep Perniagaan Muhammad Saw: Satu Kajian Kontemporer

Suwandi & Muhammad Hakimi Mohd Shafiai

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

06

029

Amalan Pengajaran Berdasarkan Elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (Kbat) Oleh Imam Ghazali

Mohd Syaubari Bin Othman dan Ahmad Yunus Bin Kassim

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

07

031

Ethnic Conflict in Malaysia and the Roles of the National Unity and Integration Department (DNUI

Aizat Khairi

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

08

032

Penterjemahan Bahasa Kiasan Dalam  Sari  Kata Drama Arab Flag Of Truth

Noor Eliza binti Abdul Rahman & Zulazhan bin Ab. Halim

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

09

033

Prestasi Aplikasi Hadis Digital Berteraskan Technology Acceptance Model (TAM):  Suatu Tinjauan Awal

Amran Abdul Halim,Norazmi Anas, Shahril Nizam Zulkipli, Mohd Syukri Mohd Noor, Ahmad Sanusi Azmi & Syed Najihuddin Syed Hassan

Muat Turun Artikel Penuh

       

10

011

Migrasi Pelarian Muslim Filipina dan Impaknya Terhadap Survival Politik Muslim Sabah (1963 - 2013)

Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, Ibnor Azli Ibrahim & Azizah Kassim

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

11

036

Reviving of Government Service Delivery System in The Perspective of Islamic Work Ethics (IWES) Framework: A Review on Work Ethics in Selected Agencies and Institutions

Mohamad Ridhuan Mat Dangi, Nik Anis Idayu Nik Abdullah, Nurul Ezhawati Abdul Latif

Muat Turun Artikel Penuh

       

12

035

The Position of Environmental Law in Malaysia in Dealing with Domestic and Regional Air Pollution Problems

Maizatun Mustafa, Mohd Hazmi Mohd Rusli

Muat Turun Artikel Penuh

       

13

002

Buah-Buahan Dalam Al-Qur’an Menerusi Aspek Bahasa Arab

Muhamad Khairul Anuar Bin Zulkepli

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

14

030

Kesalahan Penggunaan Kata Adjektif atau Keiyoushi「形容詞」Dalam Karangan Bahasa Jepun: Kajian Kes Terhadap Pelajar Melayu Di Universiti Putra Malaysia (UPM)

Sanimah Hussin, Zaitul Azma Zainon Hamzah, Muhd Alif Redzuan Abdullah

Muat Turun Artikel Penuh

       

15

018

Pemikiran Ekonomi Syeikh Daud Al-Fatani Mengenai Konsep  Kemaslahatan Dan Keadilan Dalam Kitab Fiqh Jawi (Sullam Al-Mubtadi) : Kajian Tumpuan Terhadap Kontrak Mua’wadah

Mohd. Faisal Mohamed & Maad Ahmad

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

16

007

علاقة القصاص والدية بمقاصد الشريعة: دراسة تحليلية

Ahmad Bin Muhammad Husni, Muhammad Yosef Niteh & Maad Ahmad 

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

17

022

Tahap Pengetahuan Belia Islam Berkaitan Ajaran Syiah:

Satu Kajian Di Negeri Selangor

Mohamed Fairooz B. Mohamed Fathillah & Aminudin Basir @Ahmad

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

18

021

Elemen Pengumpulan Maklumat dalam Pengajaran Berfikir Kritis Guru Pendidikan Islam

Nursafra Mohd Zhaffar, Mohd Isa Hamzah & Khadijah Abdul Razak 

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

19

017

Dakwa Model Of Post-Modern And Refusal Strategy Of Radical Fundamentalism In Dakwa

Mohd. Hatta

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

20

020

Manuskrip Kehakiman Islam: Analisis Keupayaan Dan Kearifan Melayu

Ahmad Misbah B. Muhamad Hilmi, Lukman Abd. Mutalib, Muhamad Yosef Niteh

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

21

004

Penilaian Program Di Pusat Rawatan Di Kuala Lumpur Menggunakan Model Kirkpatrick

Nurfatin Afza Mohamad Murad, Nobaya Ahmad & Hanina Halimatusaadiah Hamsan

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

22

012

Guidance Teachers Scaffolding Techniques On Teacher Trainees During Practicum: An Institutional Case Study

Kalthom Husain, Mohaida Mohin, Mohd Faeez Ilias, Mohd Amin Mohd Noh, & Rosfazila Abd Rahman

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

23

009

Hibah ‘Umra Dan Ruqba Dalam  Al-Umm: Satu Analisa

Noor Syahida Abdul Rahman, Mohd Musa Sarip, Mohamad Sabri Haron & Ahmad Misbah Mohd Hilmi

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

24

003

Kunci’ Dialog Antara Agama Dalam  Al-Quran: Ibrah Daripada Kisah-Kisah Para Nabi Terdahulu

Aemy Elyani Binti Mat Zain

Muat Turun Artikel Penuh

 

 

 

 

25

025

Pengurusan dan Pentadbiran Islam di Malaysia:Sumbangan terhadap Pembangunn Ekonomi, Politik dan Sosial

Muhammad Syahir Abu Bakar, Wan Fariza Alyati Wan Zakaria & Kamaruddin Salleh

Muat Turun Artikel Penuh