ISSN: 2462 1692 e-ISSN:2289 8042

e-ISSN: 2289-8042

 

The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) is an indexed journal published by the Core Studies Center, Selangor International Islamic Universiti College. The journal published twice annually is given the name of the great-grandfather of the Selangor Sultan, HRM Sultan Sharafuddin Idris Shah ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Sultan Alauddin Sulaiman Shah.

 

ISI KANDUNGAN VOLUME 2 BIL 2 (2015)

 

1. Penterjemahan Gaya Bahasa Pengkhususan Dalam Ayat-Ayat Al-Qur‘An Al-Kari:M

Ann Surina SulaimanDr. Mohd. Zaki Abd. Rahman

[ARTIKEL PENUH]

 

 

2. Verb Noun Collocations In Arabic And Their Patterns In Lexicography

Hussein Soori

[ARTIKEL PENUH]

 

 

3. Iman, Taklif, Dan Hikmah Kerahsiaan Tarikh Kiamat Menurut Risale-I Nur

Nurfida’iy Salahuddin, Ibnor Azli Ibrahi

[ARTIKEL PENUH]

 

 

4.  ‘Kesederhanaan’ Menurut Kefahaman Masyarakat Buddha Di Pasir Puteh, Kelantan

Halimahtul Sa’diyah  Mohamad, Jaffary Awang

[ARTIKEL PENUH]

 

 

5. Pembentukan Budaya Organisasi Koperat Islam : Suatu Penelitian Kualitatif Terhadap FPOPP Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

Rosfazila Abd Rahman, Novel Anak Lyndon, Hair Bin Awang

[ARTIKEL PENUH]

 

 

6. Sikap Interaksi Antara Kaum Dalam Kalangan Pelajar Sekolah Agama

Azizi Umar, Nazri Muslim, Wan Zulkifli Wan Hassan, Aminuddin Basir

[ARTIKEL PENUH]

 

 

7. Pendekatan Dakwah Fardiyyah Shaykh Muim Al-Wahhab Dalam Kalangan Masyarakat Besilam Langkat

Zikmal Fuad

[ARTIKEL PENUH]

 

 

8. تعدد الدول الإسلامية من منظور السياسة الشرعية

Mohd Fairooz Bin Mohd Fathillah, Maad Ahmad, Mohd Yosef Niteh

[ARTIKEL PENUH]

 

 

9. Pengetahuan Tradisional Etnik Kadazandusun Dalam Bidang Pertanian Dan Perubatan Di Ranau, Sabah

Adlina Ab Halim, Normala Othman, Sri Rahayu Ismail, Jayum A. Jawan, Arnold Puyok,Mohd Hadzrul Masnin

[ARTIKEL PENUH]

 

 

10. Pertembungan Tradisi Dan Modeniti Dalam Organisasi Korporat 

Azlina Abdullah, Mansor Mohd Noor

[ARTIKEL PENUH]

 

 

11. Konsep Akal Dan Adab Kesopanan Dalam Buku “Falsafah Hidup” Oleh Prof. Hamka 

Abd Ganing Laenkang, Wan Mohd Fairaz Wan Mohd Ghazali

[ARTIKEL PENUH]

 

 

12. Pelaksanaan Khiyar Tadlis  (Pilihan Penipuan) Dalam  Prinsip Option Menurut Undang-Undang Berkaitan Jualan : Kajian Bahagian ii Akta Perlindungan Pengguna 1999 (Akta 599)

Hasri Harun, Shofian Ahmad, Ruzian Markom

[ARTIKEL PENUH]

 

 

13.الشعر الحر في الأدب السعودي المعاصر

Dr. Mariam Mat Daud

[ARTIKEL PENUH]

 

 

14. Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Pembangunan Modul Pembelajaran Tatabahasa Arab 

Mohd Ridhuan Jusoh, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff

[ARTIKEL PENUH]

 

  

15. Al-Imam 'Abdul Hamid Al-Farahi Dan Sumbangannya Dalam Pengajian Al-Quran

Farid Ravi Abdullah

[ARTIKEL PENUH]

 

 

16. `Umran: Pemangkin Wasatiyyah  Di  Alam Melayu

Mahayudin hj yahaya

[ARTIKEL PENUH]