ISSN: 2462 1692 e-ISSN:2289 8042

e-ISSN: 2289-8042

 

JThe Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS) is an indexed journal published by the Core Studies Center, Selangor International Islamic Universiti College. The journal published twice annually is given the name of the great-grandfather of the Selangor Sultan, HRM Sultan Sharafuddin Idris Shah ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Sultan Alauddin Sulaiman Shah.

 

ISI KANDUNGAN VOLUME 2 BIL 1 (2015)

 

1. Pembelajaran Kurikulum Qiraat: Satu Kajian terhadap Persepsi Pelajar Syukbah Qiraat di DQ dan MTQN

Zainora binti Daud, Mustaffa Abdullah & Norsaleha bte Mohd Salleh

[ARTIKEL PENUH]

 

 

2. Konsep Pengintegrasian Ilmu Sains Al-Quran dalam Pengajaran Pendidikan Islam

Zetty Nurzuliana Rashed, Ab.Halim Tamuri, Siti Rashidah Abd.Razak & Julia Madzalan

[ARTIKEL PENUH]

 

 

3. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Dokumen Menurut Fiqh Dan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Analisa

Wan Abdul Fattah Bin Wan Ismail, Zul Hilmi Bin Abdullah, Abd Hamid Bin Abd Murad, Nurfadhilah Bt Che Amani, Lukman Bin Abdul Mutalib, Lukmanul Hakim Bin Hj Hanafi & Madihah Binti Mohammad Khir

[ARTIKEL PENUH]

 

 

4. Tahap Penggunaan Bahan Bantu Mengajar Dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab di USIM, UNISZA dan Pusat

    Asasi UIAM

Hairun Najuwah Jamali, Awatif Abd Rahman & Ku Fatahiyah Ku Azizan

[ARTIKEL PENUH]

 

 

5. Empowerment of the Muslim Community Development in the State of Selangor: The Role of the Selangor State Islamic

    Religious Council

Nor ‘Adha Abd Hamid, Abdul Hadi Awang, Nurkaliza Khalid, Md. Rozalafri Johori, Mohd Daly Daud & Wawarah Saidpudin

[ARTIKEL PENUH]

 

 

6. Pengeksplisitan Makna dalam Penterjemahan Buku ‘Rihlah Ibn Battutah’ ke dalam Bahasa Melayu 

Syed Nurulakla Syed Abdullah, Mohd Zaki Abd Rahman & Nik Farhan Mustapha

[ARTIKEL PENUH]

 

 

7. Keistimewaan Balaghah Hadis Rasulullah S.A.W.

Mohamad Syukri bin Abd Rahman & Mohammad b. Seman

[ARTIKEL PENUH]

 

 

8. TAKHRIJ SUMBER DAN ANALISIS AL-JARH WA AL-TA'DIL HADIS-HADIS MURSAL MUSANNAF 'ABD AL-RAZZAK DALAM KITAB

    AL-TAHARAH

Fadilah Zakaria Jamal Fatani @Phayilah Yama & Farhah Zaidar Mohamed Ramli

[ARTIKEL PENUH]

 

 

9. Fleksi I’rab Dalam Bacaan Kefahaman Bahasa Arab

Siti Nurhajariah Md Isa & Awatif Abdul Rahman

[ARTIKEL PENUH]

 

 

10. Hukuman Jenayah Zina dalam Undang-undang Jenayah Islam: Kajian Terhadap Perkaitannya Dengan Partikel Al

Ikbal Zahin B Mohamed, Mohd Zaki B Abd Rahman, Asjad B Mohamed & Mohd Farihal B Osman

[ARTIKEL PENUH]

 

 

11. Hubungan Penghayatan Akidah dengan Ketenangan Hati Remaja 

Norsaleha Mohd. Salleh &  Ab. Halim Tamuri

[ARTIKEL PENUH]

 

 

12. Metabahasa dalam Perkamusan: Kelebihan dan Kekurangan

Norhasliza bt Ramli

[ARTIKEL PENUH]

 

 

13. Tahap Pengetahuan Islam  Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Jati Diri Bangsa Melayu Di Malaysia

Ahmad Munawar Ismail

[ARTIKEL PENUH]

 

 

14. Penterjemahan Kata Kerja Berimbuhan Af'ala (أفـْعَـلَ) Dalam Surah al-Baqarah 

Muhammad Firdaus Bin Abdul Manaf & Maheram Binti Ahmad

[ARTIKEL PENUH]

 

 

15. Permasalahan Dalam Penterjemahan Metafora Dalam Hadis: Pendekatan Teori Semantik Komunikatif

Saifulah bin SamsudinMuhammad Fauzi bin Jumingan, Abdul Rauf bin Hassan Muhd Zulkifli bin Ismail

[ARTIKEL PENUH]

 

 

16. صيغ وأساليب التوكيد في سورة الفاتحة وأثرها في بيان المعاني

عبدالله صالح & عيدي حمدي الفطاني

[ARTIKEL PENUH]