ISSN: 2462 1692 e-ISSN:2289 8042

e-ISSN: 2289-8042

JSASS SPECIAL ISSUE

 

Jurnal Sultan Alauddin Sulaiman Shah (JSASS) merupakan jurnal berindeks terbitan Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Jurnal yang diterbitkan dua kali setahun ini diambil bersempena dengan nama moyang baginda Sultan Selangor DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Sultan Alauddin Sulaiman Shah