ISSN: 2462 1692 e-ISSN:2289 8042

VOLUME 1 BIL 1 (2014)

 e-ISSN: 2289-8042

 

 

1. Senarai Kata Berfrekuensi dan Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia

Abdul Razif Zaini & Mohd Zaki Abd. Rahman

Artikel Penuh

 

 

2. Cabaran Muallaf dalam Masyarakat

Marlon P. Guleng @ Muhd Yusuf Marlon, Razaleigh Muhamat @ Kawangit & Syarul Azman Shaharuddin

Artikel Penuh 

 

 

3. Kontroversi Sekitar Karya-karya  Nawal El Saadawi di Mesir

Maryam Habibah Kamis & Indriaty binti Ismail

Artikel Penuh 

 

 

4. Citizenship Right for Non Muslim in Islamic State: A Comparative Study

Maad Ahmad & Mohamad Yosef Niteh

Artikel Penuh 

 

 

5. Prinsip-prinsip Syariah Dalam Sistem Insurans Islam (Takaful) : Analisis Perbandingan Antara Pandangan Ulama Silam dan         Ulama Semasa

Mohd. Faisal Mohamed & Noor Syahida Abdul Rahman

Artikel Penuh 

 

 

6. Ketokohan Izz al-din Abd Al-Salam (577h-660h / 1181m-1262m) Dalam Mendaulatkan Kerajaan Islam Mamluk Pada Abad           Ke-12 masihi

Noraini Mohamad & Siti Zaleha Ibrahim

Artikel Penuh 

 

 

7. حقوق الإنسان في الفكر الغربي وأثرها على سلوك الفرد المسلم

Mohamad Yosef Niteh & Maad Ahmad

Artikel Penuh 

 

 

8. Trancending the Impasse: Hadith, Common Historical Method in Islam and Meta Theory in Sociology

Rosfazila Abd Rahman & Abdul Razif Zaini

Artikel Penuh 

 

 

9. Permainan Pendidikan Digital: Satu Kajian Awal

Hairol Anuar Hj Mak Din, Ahmad Nazeer Zainal Arifin, Noor Azli Mohamed Masrop, Nur Muizz Mohamed Salleh & Intan Fadzliana Ahmad 

Artikel Penuh

 

 

10. Analisis kefahaman ke atas sistem penamaan wasi dalam kalangan pencarum kumpulan wang simpanan pekerja

Mohd Musa Sarip, Mohd Sabri Haron & Khairul Anwar Mastor

Artikel Penuh 

 

 

11. Polisemi Kata Hubung “dengan” Dalam Novel Salina: Satu Analisis Dari Sudut Teori Releven

Norfazila Abd Hamid

Artikel Penuh 

 

 

12. Quranic discourse on abatement and control of environmental degradation

Asmawati Muhamad & Abdul Halim Syihab

Artikel Penuh 

 

 

13. Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Bahasa Arab di IPT

Ku Fatahiyah Ku Azizan, Hairun Najuwah Jamali & Awatif Abdul Rahman

Artikel Penuh

 

 

14. Financial Managements: Syeikh Izzudin Theory of Maqasid and Its Comparison in Malaysia’s Reality

Mohd Mustaffa Bin Jusoh@Yusoff & Wan Abdul Fatah Wan Ismail

Artikel Penuh 

 

 

15. Tahap penguasaan metakognitif pelajar dalam membaca teks arab

Qurratu ‘Aini Baharudin & Nik Farhan bt Mustapha

Artikel Penuh 

 

 

16. Integrasi Golongan Mualaf Cina terhadap Kebudayaan Masyarakat Melayu Berdasarkan Demografi di Negeri Selangor

Syarul Azman Shaharuddin, Razaleigh Muhamat @ Kawangit & Hanis Najwa Shaharuddin

Artikel Penuh