Editorial Boards

PATRON

Prof. Dato’ Dr. Ab. Halim Tamuri

ADVISORS

Dr. Nor Hakimah Haji Mohd Nor

Dr. Mawar Murni Yunus

Mdm. Norazlina Ripain

REVIEWERS

Assoc. Prof. Dr Zuraidah Mohd Sanusi (Universiti Teknologi MARA)

Assoc. Prof. Dr. Ruzian Markom (Universiti Kebangsaan Malaysia)

Assoc. Prof. Dr. Ruzita Abdul Rahim (University Kebangsaan Malaysia)

Assoc. Prof. Dr. Salina Daud (Universiti Tenaga Nasional)

Assoc. Prof. Dr. Sarminah Samad (Universiti Teknologi MARA)

Assoc. Prof. Dr. Zatul Karamah Ahmad Baharul Ulum (Universiti Malaysia Kelantan)

Assoc. Prof. Dr. Zurina Shafii (Universiti Sains Islam Malaysia)

Dr. Abdullah Al-Mamun (Universiti Malaysia Kelantan)

Dr. Akmar Hayati Ahmad Ghazali (Universiti Putra Malaysia)

Dr. Bahyah Abdul Halim (Universiti Sultan Zainal Abidin)

Dr. Bakhtiar Alrazi (Universiti Tenaga Nasional)

Dr. Hairul Suhaimi Nahar (Sultan Qaboos University Muscat, Sultanate of Oman.)

Dr. Moniza Waheed (Universiti Putra Malaysia)

Dr. Nor Hakimah Haji Mohd Nor (Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor)

Dr. Nor ‘Adha Abd Hamid (KUIS)

Dr. Norhayati Mat Husin (Universiti Tenaga Nasional)

Dr. Normazaini Saleh (Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor)

Dr.Norzalina Zainudin (Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor)

Dr. Roza Hazli Zakaria (Universiti Malaya)

Dr. Shahrul Nizam Salahudin (Universiti Tenaga Nasional)

Dr. Yusminah Mohd Yusof (Institut Pendidikan Guru)

Dr. Zaini Jamaludin (Kolej Felcra)

Chief Editor

Dr. Sarifah Ismail

Managing Editors

Pn. Norfaizah Othman

Pn. Nor Suhaily Bakar

Executive Editors

Cik Nur Naddia Nurdin

Pn. Norazla Ab. Wahab

Editors

Pn. Zainab Aman

Pn. Nor Aimi Muhammad Puad

Pn. Fadilah Mat Nor

Mr. Raj Ali Zahid Elley

Secretary

Pn. Junainah Idris